Patron parafii

Strona główna Intencje mszalne Ogłoszenia I Komunia Święta Patron parafii Fakty i liczby Kancelaria Duszpasterze Porządek Mszy Św. Porządek nabożeństw Pogrzeb katolicki Sakramenty Galeria


Patron

Św. Jan, Apostoł, Ewangelista (+ ok. 100)

Prorok, teolog, mistyk. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4,21). Pracował jako rybak. Uczeń Jana Chrzciciela. Razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1,38-40). Był jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9,2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5,37) oraz w czasie aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14,33). Podczas Ostatniej Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej Jana jako przybranego syna (J 19,26-27). Po zmartwychwstaniu przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie ujrzał i uwierzył (J 20, 8), że Chrystus żyje. Był z Piotrem podczas cudownego uzdrowienia paralityka przy Złotej Bramie (Dz 4,13). Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Gal 2,9), potem w Samarii (?), następnie w Efezie. W tym mieście miał się opiekować Najświętszą Panną Maryją aż do Jej Zaśnięcia. W Efezie napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Przez cesarza Domicjana został zesłany na wyspę Patmos, tam napisał Apokalipsę. Za panowania Nerwy powrócił do Efezu. Tutaj, jako jedyny z apostołów, zmarł śmiercią naturalną. Patron Albanii, Azji Mniejszej; aptekarzy bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, biografów, papierników, pisarzy; oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl, wdów. Jemu poświęcona jest katedra papieży - bazylika Zbawiciela na Lateranie, matka wszystkich kościołów.

Litania do Św. Jana Apostoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Apostołów módl się za nami
Święty Janie, synu Zebedeusza, módl się za nami
Święty Janie, synu Gromu, módl się za nami
Święty Janie, Rybaku z Galilei, módl się za nami
Święty Janie, Bracie Jakubowy, módl się za nami
Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela, módl się za nami
Święty Janie, powołany przez Chrystusa Pana
Do Grona Dwunastu, módl się za nami
Święty Janie, Umiłowany Uczniu Mistrza z Nazaretu, módl się za nami
Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny, módl się za nami
Święty Janie, wspaniały Apostole, módl się za nami
Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira, módl się za nami
Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana
Przemienienia na górze Tabor, módl się za nami
Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa
W czasie Ostatniej Wieczerzy, módl się za nami
Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa, módl się za nami
Święty Janie, wybrany do czuwania w Gestemani, módl się za nami
Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym
Zbawicielu na Golgocie, módl się za nami
Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka, módl się za nami
Święty Janie, Opiekunie Matki Chrystusa, módl się za nami
Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny módl się za nami
Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku
Przed Zesłaniem Ducha Świętego módl się za nami
Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii, módl się za nami
Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę, módl się za nami
Święty Janie, Sługo Zbawiciela, módl się za nami
Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów, módl się za nami
Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego, módl się za nami
Święty Janie, Wzorze życia świętego, módl się za nami
Święty Janie, Patronie naszej parafii, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspomóż nas, możny Patronie.
W. Bo w Tobie pokładamy ufność.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego Syna, w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła, prosimy pokornie, abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła Chrystusowego, naszej parafii i każdego, kto się Twej woli poddaje. Amen.
 


Ostatnia aktualizacja:  2018-10-13 08:46:53